Biokaasuauto.com
Biokaasuauto.com
Biokaasuauto.com Biokaasuauto.com Biokaasuauto.com Biokaasuauto.com Biokaasuauto.com Biokaasuauto.com Biokaasuauto.com
Biokaasuauto.com Biokaasuauto.com
Kysyttyä Tulosta Sähköposti
19.08.2007

Tiesitkö?

1. Biokaasu mitä se on?

v. Biokaasu on kaasuseos, joka koostuu pääosin metaanista(50-75%) ja hiilidioksidista (25-50%). Sitä syntyy hapettomassa tilassa monivaiheisen mikrobitoiminnan tuotteena.

2. Miten biokaasuauton päästöt voivat olla nolla? Eikö metaanin palamisesta kuitenkin tule hiilidioksidia?

v. Biokaasu tai tarkemmin ottaen sen metaani palaa puhtaasti. Päästöt alittavat huomattavasti tavanomaisten polttoaineiden päästöt. Hiilidioksidia kuitenkin syntyy palamisprosessissa. Biokaasuauto on kuitenkin hiilidioksidineutraali nettopäästöiltään. Vapautuva hiilidioksidi on sitoutunut ilmakehästä vasta muutamia kuukausia tai vuosia aiemmin. Kyse on siis uusiutuvasta luonnonvarasta. Toisaalta biokaasun talteenotto vähentää metaanipäästöjä ilmakehään. Koska metaani on 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu, ovat biokaasun autokäytön kasvihuonepäästöt jopa negatiiviset.

3.Kuinka biokaasua tuotetaan?

v.Biokaasua syntyy luonnossa kaikkialla, missä tapahtuu orgaanisen aineen hajoamista hapettomassa tilassa. Meren ja järvien pohjat, suot, märehtijöiden ruoansulatus esimerkkeinä. Ihminen on toiminnallaan lisännyt metaanipäästöjä, kaatopaikat ovat huomattavia metaanipäästöjen lähteitä. Nykyään kaatopaikkakaasujen talteenotto on kuitenkin pakollista. Kaatopaikkojen biokaasun tuotanto on hallitsematonta, ainoastaan talteenotto on järjestetty. Biokaasua tuotetaan hallitusti jätevedenpuhdistamoissa ja erityisissä biokaasureaktoreissa.

4. Mihin biokaasua käytetään?

v.Biokaasua käytetään sen sisältämän metaanin energiasisällön vuoksi. Metaani on hiilivety, jossa on yksi hiiliatomi ja neljä vetyatomia. Sen energiatiheys on suhteellisen suuri ja se voidaan paineistaa ja sitä voidaan siirtää pitkiäkin matkoja. Biokaasua voidaan käyttää kuten maakaasua, joka sekin on suurimmalta osin metaania. Biokaasu on täysin uusiutuvana luonnonvarana vielä maakaasuakin parempi polttoaine ympäristön kannalta.Tyypillisimpiä käyttötapoja ovat sähköntuotanto, lämmitys, soihtupoltto sekä ajoneuvokäyttö.

5.Miten biokaasu soveltuu ajoneuvokäyttöön?

Biokaasu on helposti paineistettavissa eikä se ole erityisen räjähdysherkkää. Metaanin puristuskestävyys on hyvä ja sekä otto- että dieselmoottorit on mahdollistaa muuntaa biokaasukäyttöisiksi. Biokaasu tarvitsee syttyäkseen sytytyksen tai vaihtoehtoisesti pienen määrän sytytyspolttoainetta (Dieselöljyä). Nykyään monet moottorivalmistajat toimittavat metaani- ja biokaasukäyttöisiä moottoreita eri tarkoituksiin.

 

 
Biokaasuauto